Bara den som någon gång har behövt gå ner i vikt vet hur svårt det kan vara. Behovet av att veta att man inte är ensam om denna kamp är stort. Här vill vi inspirera den som av olika anledningar behöver stöd och tips när det gäller att gå ner i vikt.

Ett holistiskt perspektiv

Bakom en hållbar och lyckad livsstilsförändring finns en förståelse för att det inte bara är en aspekt av livet som måste förändras för att hela kroppen ska må bra. Det behövs en hälsosam balans mellan kost och motion. Här finns artiklar om fysisk aktivitet och rörelseglädje i vardagen som uppmanar alla viktresenärer att fånga tillfället i flykten. Motion behöver varken vara svårt eller dyrt utan med lite fantasi och eftertanke kan man hitta sin egen motionsform, oavsett om resultatet blir skogspromenader eller ett gymkort.

På denna sida hittar man också vikten av ett positivt tankemönster. Gamla vanor måste brytas och detta innefattar även de inre samtal man har med sig själv. Positivism och vikten av att ställa sig själv frågan om varför man vill gå ner i vikt och formulera en målbild som håller hela vägen från start till mål finner man här.

På denna sida finns också tips på livsmedel som ökar förbränningen och vikten av att våga söka hjälp vid behov. Ibland behöver man sträcka ut en hand för att kunna ta emot hjälp när det behövs. Det finns dock mycket man kan göra på egen hand med både kroppens och tankens kraft.