Att tankens kraft är viktig när det gäller det mesta i livet är de flesta nog överens om, och detta gäller även viktminskning. Det är väldigt lätt att negativa tankar tar över och ödelägger hela projektet och påverkar självbilden negativt. En del forskare menar dessutom att positivt tänkande ökar din chans att gå ner i vikt och framför allt handlar det om att blockera destruktiva tankar genom att visualisera framgången. Detta kan man uppnå med till exempel en målbild.

Målbild

Här återkommer vi till resonemang om att viktminskning inte bara handlar om den fysiska biten utan minst lika mycket om mental träning. Ett vanligt misstag är att stirra sig blind på det oöverstigliga projektet och fastna i vad som upplevs som en jättelik omläggning av hela livet, både när det handlar om kost och motion. Istället kan det vara bra att lägga ner energi på att fundera över varför man vill gå ner i vikt och vilka positiva effekter detta skulle få för välmående och hälsa.

Ett enkelt sätt att göra detta på är att föreställa sig hur man både kommer att se ut och känna sig när man är i mål. Målbilden ska helst vara så konkret det bara går. Kanske har man ett gammalt foto på hur man såg ut när man mådde som bäst eller så skapar man ett framtida foto av sig själv i datorn. Denna mentala bild ska man bära med sig och titta på vid motgångar och inte låta motgångarna definiera hela projektet.

Bli medveten om styrkor och svagheter

Att analysera sina egna styrkor och svagheter i syfte att hålla projektet igång är aldrig fel. Styrkorna ska man dessutom ta fasta på och ofta framhäva för sig själv och svagheterna är bra att känna till i förebyggande syfte. Här är det praktiskt genomförbart att till exempel föra dagbok under viktminskningsprojektet för att även få syn på sina egna tankemönster.