Om man av olika anledningar känner att man behöver extra stimulans eller stöd i sin viktminskning kan man till exempel ta hjälp av en personlig tränare. En PT är utbildad i att upprätta både individuella kostprogram och träningsprogram. Ibland vet man med sig att man behöver hjälp för att lyckas och då ska man definitivt investera i sig själv och skaffa sig den hjälpen.

Muskelstimulering

En personlig tränare kan punktträna olika delar av kroppen och hjälpa till att till exempel tona magmusklerna, skaffa snygga biceps eller träna upp ryggen. När musklerna väl börjat arbeta bränner de fett även i vila. En personlig tränare ser också när det är dags att öka svårighetsgraden och kan till och med göra hembesök.

Nervstimulering

Forskare har lyckats med tilltaget att stimulera nerver i hjärnan på försöksdjur som leder till såväl minskad vikt som snabbare mättnadskänsla. Kanske kan nervstimulering bli ett alternativ till fetmaoperationer i framtiden? Det närmaste man kommer en sådan utveckling nuförtiden är att stimulera medvetandet på olika sätt till exempel genom hypnos. En del människor upplever sig hjälpta av att hypnotisera sig till att äta mindre, men frågan är hur hållbart det är i längden.

Medicinsk hjälp

Det finns människor som av olika anledningar behöver ökat stöd och stimulans i sin viktnedgång. Sjukdomar som påverkar rörligheten kan göra att man helt enkelt inte kan hålla sig så aktiv som man skulle vilja. Då kan sjukvården skriva ut olika sorters bantningspiller som kan vara en hjälp på vägen mot ett friskare och mer hälsosamt liv. Gravt överviktiga människor kan ha en omfattande problematik som gör att de behöver stöd och hjälp. Man kan alltid vända sig till sjukvården om man behöver stöd.

Böcker

Det finns naturligtvis en stor mängd litteratur om både träning och kost för den som vill söka såväl inspiration som stimulans att fortsätta sitt viktminskningsprojekt.